رفع خطای Unable to determine bundled Java version در فلاتر (یک راهکار ساده)

رفع خطای "Unable to determine bundled Java version" در فلاتر (یک راهکار ساده)

مشکل چیه؟ تو این مقاله به راه‌حلی برای “رفع خطای Unable to determine bundled Java version “در زمان اجرای دستور flutter doctor می‌پردازیم. زمانی که شما از دستور “flutter doctor” استفاده می‌کنید، یکی از خطاهای رایج “Unable to determine bundled Java version” هست. راهکار خوب اولش مطمئن باشید یک نسخه از JDK و Android Studio […]